Zastosowanie sprzetow pneumatycznych: Sprezarka z wirujacymi tłokami

Zastosowanie sprzetow pneumatycznych: Sprezarka z wirujacymi tłokami Tak odbywa się robota sprężarki

Pobrano z https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Kompresor_BLISKA.jpg

Do grupy sprężarek będących urządzeniem pneumatycznym działającym na zasadzie sprężonego powietrza, jakie dostarcza energii poprzez fakt, iż powietrze jest pod odpowiednim ciśnieniem, zaliczyć należy na przykład modele sprężarek z wirującymi tłokami. Inaczej ten rodzaj urządzenia specjalistycznego określa się natomiast jako pompę Rootsa.

Zastosowanie sprzetow pneumatycznych: Sprezarka z wirujacymi tłokami odwrotnych do siebie kierunkach
Pobrano z http://www.tagred.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_244bccec489cc3beceb4d0fcec789fe6.jpg

To określenie wywodzi się z kolei z języka angielskiego i odnosi do terminu roots rotarypump. Jest to pompa objętościowa, rotacyjna, jaka działa na wzór pompy krzywkowej. Jej praca opiera się na tworzeniu powierzchni zamkniętej poprzez działanie tłoków, które się wzajemnie zazębiają. W ten sposób zmniejsza się przestrzeń między częścią ssawną oraz częścią tłoczną. Powietrze czy inny gaz ulegają natomiast sprężeniu. Tak odbywa się robota sprężarki. Warto wiedzieć, że za autorów pierwszego projektu sprężarki tej kategorii uznaje się Francisa Mariona Rootsa oraz Philandera Highleya Rootsa.

Są to urządzenia specjalistyczne, jakie doskonale nadają się do zastosowania w środowiskach roboczych, w których niezbędne jest przetłaczanie dużych ilości cieczy czy też gazów i do tego przy nie za bardzo wysokim poziomie ciśnienia. Pompa tego rodzaju posiada charakterystyczne wirniki, jakie są z reguły dwa i są tak samo formowane. Obracają się one w odwrotnych do siebie kierunkach. Jeżeli chodzi natomiast o wyraźny plus zastosowania opisywanych tu urządzeń, to ich zaletą jest proporcjonalne zużycie powietrza w zależności od tempa obrotowego. Jeżeli natomiast chodzi o minus, to przede wszystkim obróbka zarysu wirnika, jaka jest dość skomplikowana i zawiła.

Na rynku konstrukcyjnym występują bardzo często modele z wirnikami dwu bądź trzyskrzydełkowe, z czego ten drugi wariant jest wykorzystywany zwłaszcza wtedy, kiedy pojawia się konieczność większej regularności przepływu powietrza. Pompa tu omawiana bardzo często stosowana jest jako pompa próżniowa przy próżni niskiej albo jako urządzenie typu pompa wstępna w wysoko próżniowych systemach układowych. Jest ona działająca dokładnie tak jak silnik, kiedy podłączy się ją do rurociągu.

– autor artykułu