Strona glowna

Strona glowna elementy przygotowujące powietrze, część sterująca

Pobrano z http://s1.manifo.com/usr/3/328/49/manager/menu1.jpg

Technika jest dzisiaj na tyle szeroko rozwinięta, iż możliwe okazuje się wyodrębnienie szeregu jej rozlicznych dziedzin, do jakich za podstawowy zaliczyć należy sferę pneumatyki. Jest to dziedzina, jaka składa się ze specjalistycznie skonstruowanych urządzeń stosowanych do praktycznie wszystkiego w zakresie budownictwa. Jeżeli chodzi o pneumatyczne układy sterowania, to mają one ściśle określony rodzaj konstrukcji.

Strona glowna się wyodrębnienie
Pobrano z http://c1.staticflickr.com/1/204/505516686_b5e6745e16_b.jpg

Składają się bowiem z trzech głównych części, jakimi są elementy przygotowujące powietrze, część sterująca i kontrolująca oraz część wykonawcza.

– autor artykułu
Pozycjonowanie